Публикация

РОЛЯТА НА ЗДРАВНИТЕ АВТОРИТЕТИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВАКСИНАЦИОННИЯ ОБХВАТ С ПРОТИВОГРИПНИ ВАКСИНИ

По данни на СЗО, годишната грипна епидемия води до значителни последици по отношение на общественото здраве.


Доц. Андрей Галев, дм ; НПЦВЕХ- ВМА, София

Грипните епидемия водят до значителни последици по отношение на общественото и индивидуално здраве и до значителни разходи и загуби на икономиката. Противогрипните ваксини са основния инструмент на съвременната медицина за борба с грипа. Различни стратегии и политики за повишаване на ваксинационния обхват могат да бъдат използвани, както самостоятелно, така и в комбинация. Здравните авторитети в една държава са здравните институции и регулаторни органи, здравните заведения, груповите и индивидуални практики, научните дружества и асоциации. Те трябва да създават препоръки, да провеждат активна комуникация преди и по време на грипната кампания чрез прес-конференции, прес съобщения, писма и инструкции, да поставят сезонни цели на здравни заведения и индивидуални практики, да мониторират ваксиналния обхват.

Целият материал може да прочетете тук

HEALTH AUTHORITIES ROLE IN FLU VACCINATION COVERAGE EXPANCE

Andrey Galev, MD, PhD Scientifi capplied center for military epidemiology and hygiene, MMA

The annual flu epidemics have signifi cant public and personal health consequences as well as economics expenses. The flu vaccines are the main tool in fi ghting disease spreading. Wide range of strategies and politics can be used alone or combined. The state health authorities are health and regulatory institutions, hospitals, general practitioners, scientifi c organizations. They must create recommendation, conduct active communication before and during flu epidemics via press-conference, press-report, letter, and instructions, set hospitals and general practitioners seasonal goals, monitor vaccine coverage.

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари

"здравни авторитети" ли???