Публикация

Клиника по инфекциозни болести към ВМА вече приема и деца от 12 до 18 г.

Промените са в сила от 01.05.2016г. и се основават на подписания нов рамков договор между болницата и Националната здравноосигурителна каса.


Клиниката по инфекциозни болести към Военномедицинска академия вече осъществява прием и на деца от 12 до 18-годишна възраст.

Промените са в сила от 01.05.2016г. и се основават на подписания нов рамков договор между болницата и Националната здравноосигурителна каса.

Клиниката по инфекциозни болести е една от най-големите в МБАЛ-София на ВМА. Основният й приоритет е да осигури най-високо качество на клинични грижи, обучение и научни изследвания в духа на най-добрата академична традиция. За целта е създаден екип от висококвалифицирани специалисти с разнообразни клинични и научни интереси, които заедно с най-модерната клинична база предоставят широк диапазон от диагностични и терапевтични възможности.

Клиниката е единствената в България за изолация и лечение на особено опасни инфекции и подготвени специалисти по медицински отговор на биотероризъм.

Освен клинични грижи, специалистите в клиниката осъществяват 24-часова спешна и консултантска дейност, и предоставя консултации по клинично лечение не само на заразни, но и на всички инфекциозни болести.

В допълнение на другите дейности, клиниката извършва пълно проследяване на своите пациенти след изписване до пълното им възстановяване.

Коментари