Публикация

Може ли детското и майчиното здраве да са приоритет без финансиране и специалисти

Във втората статия от поредицата "Десетте най-големи постижения за общественото здраве" търсим отговор на въпроса приоритет ли са майчиното и детското здраве.


Майчино и детско здраве

Коментари

Преди няколко години телевизионен репортаж беше "хванал" бяла лястовица. Ако Йовков беше жив, щеше да замени птичето със "здравна реформа".

Мария Шаркова
3 май 2016 14:59

Да, за жалост всичко е приоритет, но само под формата на лозунг. Медицина се прави с пари и специалисти.

Всяка година са приоритет, но за финансиране и дума не става.