Публикация

Временен свободен достъп до Cambridge Journals Online

До 15 юни 2016 год.Временен свободен достъп до Cambridge Journals Online​Библиотеката на МУ-Варна предлага временен свободен достъп до Cambridge Journals Online (CJO) -  онлайн платформа научни списания, публикувани от Cambridge University Press. Сайтът съдържа научни статии от над 360 списания на Cambridge в над 40 области, дигитализирани от 1770 г. до наши дни. Областите включват:

                    • Биология
                    • Биомедицина
                    • Екология 
                    • Образование
                    • Науки за околната среда
                    • Медицинска политика
                    • Медицина
                    • Молекулярна биология
                    • Невронауки
                    • Хранене
                    • Ботаника
                    • Психиатрия
                    • Психология
                    • Психотерапия и консултиране
                    • Социални науки и др.


Списанията са достъпни чрез този линк  до 15 юни 2016 г. Можете да намерите ръководство за потребителя ту​к​


Коментари