Публикация

МБАЛ-Бургас с положителен финансов баланс


За пръв път от осем години насам Многопрофилната болница за активно лечение в Бургас е с положителен баланс.

„През октомври приходите й надвишават разходите със 77 хил. лева, което не се е случвало от 2001 г.”, съобщи изпълнителният директор доц. Стефан Станчев.

Причината за промяната във финансовото състояние е политиката на новото ръководство, насочена към свиване на разходите, увеличаването на работата и постъпленията от клиничните пътеки.

„Започнахме да плащаме и на доставчиците на болницата, към които имаше натрупани стари дългове, постигнахме договорки за разсрочване на задълженията”, каза още доц. Станчев.

Той пое болницата с просрочени задължения в размер на 3,5 - 4 млн. лева и с обща задлъжнялост 10 млн. лева.

" }-->

Коментари