Публикация

ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ПРИЧИНЯВАЩИ РАК

Раковите заболявания съпътстват човека от хилядолетия. Въпреки огромния научен напредък в различни области на експерименталната и практическата медицина, отговорът на въпроса “Как да победим рака?” е актуален и днес.


Кълвачев З.
Лаборатория Молекулярна вирусология - Военномедицинска академия


Развитието на рак се свързва с разнообразни причини, което прави превенцията и лечението трудни. В същото време, различни вируси се обсъждат като причина за около 20-40% от рака сред хората. Онкогенните вируси изменят жизненият цикъл и растежа на инфектираната клетка. Те променят клетъчните механизми за контрол и карат нормалната клетка да се размножава неограничено, като генерират и генетични промени, водещи до малигнено израждане. Изучаването на вирусната репликация и клетъчната трансформация разкрива механизмите, чрез които вирусите причиняват рак. Това, че вирусите са специфична инфекциозна причина за развитието на рак означава, че той може да бъде предотвратяван и лекуван. Изглежда, че с времето все повече вируси ще се свързват с развитието на рак, както и че ще продължат усилията за предпазване от него.

Целият материал може да прочетете тук

VIRAL INFECTIONS CAUSING CANCERKalvatchev Z.
Laboratory of Molecular Virology, Military Medical AcademyThe cause of many cancers is related to multiple factors, which makes prevention and treatment diffi cult. In the same time, several kinds of viruses cause cancer in humans, accounting for 20-40% of cancer worldwide. Cancer viruses alter the machinery of the infected cell to promote their own survival and growth. In the process, they interfere with normal cellular control mechanisms, leading to abnormal growth, genetic alterations and malignancy. Studies of virus replication and neoplastic cell transformation are revealing mechanisms by which these viruses cause human cancer. Because a cancer caused by a virus is related to a specifi c cause (i.e., the infection), there is hope that the cancer can be prevented or treated. Over time it is likely that more viruses will be linked with cancer and efforts to prevent time, cancer, the cancers they cause will continue to improve.

To read the entire article, click here

Коментари