Публикация

Има ли равноправие на хората с множествена склероза в ЕС?


Евродепутатът Филиз Хюсменова отправи писмено питане към еврокомисаря по здравеопазването Андрула Василиу, свързано с равноправното третиране на хора с множествена склероза в рамките на съюза.

В него тя посочва, че в някои страни-членки пациенти с това заболяване незабавно получават право на инвалидност, медицинска терапия и рехабилитация, включително защита от уволнение, докато са работоспособни. В други страни страдащи от същата болест нямат елементарна социална защита и се случва дори да загубят работата си.  Липсва и система, която да ги информира къде и как могат да се лекуват и какви са правата им.

Филиз Хюсменова пита контролира ли Европейската комисия как се защитават трудовите права на болните от множествена склероза в ЕС, колко често се актуализират наредбите за защита от уволнение по медицински причини, по какъв начин пациентите се информират за техните права и как при съществуването на общ пазар на здравните услуги в съюза се обменят сведения за социалните права в областта на здравеопазването.

В началото на 2008 г. евродепутатът инициира кампания в помощ на болните от множествена склероза у нас. Беше издаден първият безплатен наръчник за хора, страдащи от това заболяване, който беше разпространен в петте МС центъра в страната, както и на домашните адреси на пациенти с тази диагноза.

" }-->

Коментари