Публикация

25 лишени от свобода са ХИВ-позитивни


В местата за лишаване от свобода са регистрирани 25 ХИВ-позитивни лица. 21 от тях са употребявали наркотици инжекционно.

Това е установено в рамките на програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, съобщи Министерството на здравеопазването.

В изпълнение на програмата медицински екипи от Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН посещават веднъж седмично конкретно място за лишаване от свобода и предлагат пакет от услуги, включващ консултиране, бърз тест за ХИВ, който отчита резултат в рамките на 10 минути, както и изследване за хепатит В, С и сифилис.

За периода юли 2006 г. – ноември 2009 г. анонимни услуги за консултиране и изследване за ХИВ са получили общо 11 397 души. Годишно се изследват между 33 или 37% от всички лица, лишени от свобода.

Работата по превенция на ХИВ в затворите започна през 2005 г. – отначало в два, а през 2006 г.- в пет затвора в страната. От 2007 г. има график за редовни посещения във всички 13 затвора, две затворнически общежития и два следствени ареста. По този начин всички лица, лишени от свобода, имат достъп до доброволно, конфиденциално и анонимно консултиране и изследване за ХИВ.

Коментари