Публикация

МУ-Варна започва обучение за правоспособност за дейност с източници на йонизиращи лъчения

За медицински и немедицински персонал, като възможностите са за първоначално и поддържащо обучение в две групиМУ-Варна започва обучение за правоспособност за дейност с източници на йонизиращи лъченияВ Медицински университет – Варна стартира специализирано обучение и издаване на удостоверения за правоспособност за дейност с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) въз основа на получена лицензия. Курсовете са предназначени за медицински и немедицински персонал, като възможностите са за първоначално и поддържащо обучение в две групи.


 Първа група: Персонал с изпълнителски функции, който работи непосредствено с ИЙЛ

 • В областта на медицината
 • Медицински персонал, работещ с рентгенова апаратура за диагностични цели
 • Немедицински специалисти със средно специализирано и висше образование, работещи по сервиза и поддръжката на рентгеновата диагностична апаратура
 • Медицински персонал, работещ с ИЙЛ за лечебни цели
 • Немедицински специалисти със средно специализирано и висше образование, работещи по сервиза и поддръжката на апаратурата с ИЙЛ за лечебни цели
 • Медицински персонал, работещ с открити ИЙЛ за диагностика и лечение
 • Немедицински специалисти със средно специализирано и висше образование, работещи по сервиза и поддръжката на апаратурата с открити ИЙЛ за диагностика и лечение
 • В областта на науката и техниката
 • Специалисти с висше образование, работещи с ИЙЛ
 

Втора група: Отговорник по радиационна защита и персонал в службите по радиационна защита, както и други лица, които осигуряват и/или контролират радиационната защита при дейности с ИЙЛ


 • В областта на медицината
 • Медицински персонал, работещ с рентгенова апаратура за диагностични цели
 • Немедицински специалисти със средно специализирано и висше образование, работещи по сервиза и поддръжката на рентгеновата диагностична апаратура
 • Медицински персонал, работещ с ИЙЛ за лечебни цели
 • Немедицински специалисти със средно специализирано и висше образование, работещи по сервиза и поддръжката на апаратурата с ИЙЛ за лечебни цели
 • Медицински персонал, работещ с открити ИЙЛ за диагностика и лечение
 • Немедицински специалисти със средно специализирано и висше образование, работещи по сервиза и поддръжката на апаратурата с открити ИЙЛ за диагностика и лечение
 

 • В областта на науката и техниката
 • Специалисти с висше образование, работещи с ИЙЛ
 
Минималната бройка за стартиране на обучението в една група е 5 човека, а максималната е 10. Броят на групите за обучение се определя от броя на заявилите желание за провеждане на специализираното обучение. МУ-Варна предлага възможност и за изнесено обучение в база на заявителя по предварително подписан договор между двете страни на обучението.

 

Повече информация може да получите на телефони: 052 677 016 или 052 677 259


Коментари