Публикация

Дни на медицинската наука и Наука и младост - 2016 г.

Ежегодният конкурс „Наука и Младост – 2016“ ще се проведе на 12-14май 2016 г. и ще протече под егидата на Ректора на Медицински университет - Пловдив. Работните езици на конкурса са български и английски.


В конкурса могат да участват студенти, докторанти и млади учени на възраст до 45 г. Преподаватели над тази възраст следва да бъдат включвани само като научни ръководители, но не и като съавтори. Несъобразяването с това изискване може да доведе до безусловно декласиране на съответната разработка. Може да се участва, както с оригинални данни,така и с обзори или описание на клинични случаи на български и на английски език.С обзори могат да участват само студенти, които при подготовката му, задължително са били напъствани от научен ръководител (утвърден специалист в съответната област).

Всички участници в конкурса „Наука и Младост 2016“ заплащат такса правоучастие в размер на 15 лева за преподаватели, 10 лева за докторанти и 5 лева за пасивни участници и студенти. Всички участници получават сертификат за участие. Желателно е участниците да се регистрират и заплатят таксата за участие предварително в касата на МУ-Пловдив.


Програма на събитието: 

http://asclepius.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0

Коментари