Публикация

Донорска програма за яйцеклетки и сперматозоиди

Даряването на генетичен материал е безкрайно великодушен и благороден акт


Даряването на генетичен материал дава шанс и възможност на жени и двойки да сбъднат заветната мечта за свое дете!

 Ако искате да станете дарителка на яйцеклетки

 В случай, че обмисляте възможността да станете дарителка на яйцеклетки, първата стъпка е да се свържете с координатора и отговорно лице по програмата в МЦ БОРА на тел. 0885 916 220 или на email:daritelstvo@boramedical.com Ще Ви бъде насрочен час за събеседване и консултация в клиниката, където и когато ще получите подробна информация и разяснения относно всички медицински, правни и етични аспекти и детайли на една такава евентуална процедура по даряване.

Съгласно изискванията на Наредба 28/2007 г на МЗ, дарителките се подлагат на тестове за определяне на тяхното физическо и психическо здраве и трябва да отговорят на следните критерии:

 • Възраст между 18 и 34 години при неродствено и между 18 и 38 години при родствено даряване(сестра, братовчедка);

 • Да имат поне едно живо дете

 • Да не са поставени под запрещение

 • Липса на фамилна/семейна анамнеза за наследвтвени заболявания

 • Отрицателни тестове за HIV, HBV, HBC и сифилис

 • Липса на други заболявания или състояния, които крият риск за здравето и живота на дарителката или за увреждане на нейната бъдеща репродуктивна способност;

 • Писмено съгласие (заверено от нотариус).

* Необходимите изследвания които се извършват в хода на подготовката са за сметка на клиниката, както и разходите свързани с тях и/или самите процедури се възстановяват от МЦ БОРА

Ако искате да станете дарител на сперматозоиди

 Дарител/Донор на сперматозоиди (в случаите на непартньорско даряване) може да бъде всеки пълнолетен мъж, който:

 • не е поставен под запрещение;

 • не страда от наследствено хронично заболяване;

 • има нормални показатели на спермограмата според критериите на СЗО;

 • има отрицателно микробиологично изследване, извършено до 30 дни преди процедурата по даряване;

 • има негативни резултати при изследванията за HIV (СПИН), HBV (хепатит В), HCV (хепатит С), сифилис и хламидии до 3 месеца преди даряването;

 • е дал писмено информирано съгласие.

* Необходимите изследвания които се извършват в хода на подготовката са за сметка на клиниката, както и разходите свързани с тях и/или самите процедури се възстановяват от МЦ БОРА

 


Коментари