Публикация

Лекари са подканвани да подписват индивидуални договори


В Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България постъпват сигнали от различни области в страната, че медиците са приканвани да подготвят документи за подписване на индивидуални договори за 2010 г. в срок до 15 декември тази година.

Това се посочва в отворено писмо на сдружението до и.д. директор на здравната каса Александър Огнянов.

„С оглед малкото време, което остава до 1 януари 2010 г., и несигурната ситуация около предстоящите законодателни промени и закона за проект за бюджет на касата, както и неподписан рамков договор, поради незавършена процедура по договаряне, считаме тази активност от страна на РЗОК за неуместна”, посочва НСОПЛБ.

В писмото се изтъква, че до момента не са приключили преговорите по Националния рамков договор 2010, нито публично са обявени намеренията за подмяна на НРД с решение на управителния съвет на касата.

Сдружението, като участник в групата за преговори по рамковия договор от страна на Българския лекарски съюз, предлага в периода от 30 ноември до 2 декември да се проведе среща между представители на БЛС и НЗОК, оторизирани да вземат решения.

По този начин ще спестим ценно време за постигане на съгласие, аргументира се националната организация на общопрактикуващите лекари.

Предложението е съгласувано с д-р Цветан Райчинов - председател на лекарския съюз.

 

Коментари