Публикация

Електронен картон – за по-добър контрол в здравеопазването

Багряна Маркова, началник отдел „Информация и връзки с обществеността” в НЗОК, в интервю за Хелт медия.


Г-жо Маркова, докъде стигна работата по информационната система на касата и по-специално пациентския модул?
Нашият основен стремеж е тази информационна система да бъде в услуга на пациентите. Затова аз няма да обяснявам тук каква е ролята на системата за работата на администрацията, на договорните партньори на Националната здравноосигурителна каса. Основното за хората е, че те като пациенти ще имат пряк достъп по всяко време до своя електронен здравен картон. Чрез специален персонален код всеки здравноосигурен ще може да влезе през интернет в медицинския си архив. В него ще може да види кога какви изследвания са му правени, какви са били резултатите, какво лечение е назначено. В тази база данни ще се съхраняват и всички епикризи от болничен престой, от ТЕЛК и други данни, имащи отношение към здравето.

Гарантирана ли е сигурната защита от нерегламентирано проникване в тези лични данни?
Напълно! Без знанието и съгласието на съответния пациент никой не може да отвори електронния здравен картон. Достъпът е подобен на операциите с банковите карти, които могат да се използват само със съответния ПИН код.

Всъщност тази електронна система може да има контролни функции по отношение на изразходването на средствата в здравеопазването?
Това е една от целите на системата. При добро желание всеки пациент може да установи дали в неговия картон не са записани медицински услуги, които в действителност не са извършени, и да сигнализира НЗОК.

Няма да е зле всеки да проверява за фалшиви вписвания, защото в крайна сметка това са нашите пари и не би трябвало да ни е безразлично как те се харчат. Но тази система ще ни отърве ли от събирането на безкрайни бумаги, снимки и кардиограми?
Разбира се, тези неща ще бъдат налични в електронен вид. Когато пациентът отиде на преглед, независимо дали при своя личен лекар или при някой специалист, чрез своя персонален код ще отвори през интернет картона си и ще предостави на лекаря необходимите данни.

Ще има ли някакъв материален носител на тази информация, нещо, подобно на банковите карти?
Това е следващият етап на функциониране на електронната здравна система. Посредством европейската здравноосигурителна карта, която ще съдържа основната персонална здравна информация, ще можем да използваме предвидените от европейското законодателство медицински услуги в чужбина. Но картата ще дава и много важна информация при спешни състояния – кръвна група, алергии, хронични заболявания, продължителна медикаментозна терапия. В момента в Брюксел работи международна група, която уточнява параметрите на тези карти, защото те ще са еднакви за всички европейски граждани.

За какво хората се обръщат най-често към вашия отдел?
Може би за начините за възстановяване на прекъснати здравноосигурителни права и за реда за отпускане на скъпоструващи лекарства. Чести са въпросите и за доплащанията в болниците за т.нар. избор на екип, практика, която никой още не е дефинирал в правилата.

Нека да отговорим на най-честия въпрос: Как се възстановяват загубени здравноосигурителни права?
В момента това става чрез внасяне на 15 здравноосигурителни вноски назад от момента, в който пациентът иска да получи права като здравноосигурен. Става въпрос за хората, които никога не са били здравноосигурени или са пропуснали дълъг период. Има хора, които са пропуснали по-малко вноски и съответно трябва да ги внесат, за да възстановят правата си.

Къде хората могат да се информират за всичко, свързано с НЗОК?
Имаме национален телефон: 0800 14 800, който работи за цялата страна на цената на обикновен разговор в работното време от 09:00 до 17:30 часа.

Коментари