Публикация

Все повече болни от чревни инфекции във Варна

Регистрирани са 57 случая на чревни инфекции срещу 49 от предходната седмица


За периода 22.04.2016г. - 04.05.2016г. регистрираната в РЗИ – Варна остра заразна заболяемост се е движила в характерните за сезона граници.
Регистрирани са 57 случая на чревни инфекции срещу 49 от предходната седмица, като през настоящите дни чревните инфекции са представени от 47 ентероколита, 2 колиентерита и 8 ротавирусни ентерита.
От въздушно- капкови инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 230 лица срещу 145 за предходната седмица, представени от: 210 случая на варицела и 20 на скарлатина.

Тенденцията за повишена заболяемост от Варицела в организирани детски колективи е характерна за цялата страна.
С диагноза ОРЗ са регистрирани общо 217 случая срещу 113 за предходната седмица. С диагноза Грип в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Св. Марина” са постъпили за лечение 3 лица, като диагнозата е поставена само по клинични данни.
През седмицата има регистриран 1 случай на заболяло лице от Лаймска борелиоза. Има регистрирани 51 случая на ухапани от кърлеж. В РЗИ Варна има постъпили 10 проби за видово определяне на кърлеж, от които 7 проби са определени като кърлеж – Икс. Рицинус, а 1 проба – е Рипицефалус сангвинеус. Останалите две проби са само кръвни съсиреци.
В имунизационния кабинет през отчетния период са преминали общо 85 лица. Проведени са 83 броя имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 55 лица.
В КАБКИС през отчетния период безплатно са консултирани и изследвани 36 лица. Извършени са 60 епидемиологични проучвания на болни с ОЗБ.

Коментари