Публикация

Проф. Фабиен Флори на първо посещение в Медицински университет-Пловдив

Акцент на разговорите бяха перспективите за бъдеща работа по междууниверситетски научно-изследователски проекти


Първата визита на новия регионален директор на Бюрото за Централна и Източна Европа на Университетската агенция на франкофонията (AUF) проф. Фабиен Флори се състоя в Медицински университет-Пловдив. Той се срещна с ректора  чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев и неговия екип.

На срещата бе направена ретроспекция на двустранните отношения, датиращи от 1997 година и бяха обсъдени възможностите, които Агенцията предоставя на своите членове - 817 университета и научноизследователски лаборатории от 106 страни за финансиране на проектно, научно и педагогическо сътрудничество.

В срещата взе участие и Петър Марио Топарев - отговорник проекти в Асоциацията на франкофонските университети. Анета Тошева - институционален координатор на МУ – Пловдив за франкофонията представи историята на изучаването на френски език от създаването на Медицински университет, както и традициите във френско-българското сътрудничество с други университети, членове на Университетската агенция на франкофонията.

Акцент на разговорите бяха перспективите за бъдеща работа по междууниверситетски научно-изследователски проекти, както и предоставяне на нови възможности за мобилности.

" }-->

Коментари