Публикация

Мозъчен удар

Настоящата книга има за цел да даде отговор на някои основни въпроси свързани със заболяването мозъчен удар (инсулт), които вълнуват пациентите и техните близки. Тук ще намерите отговор на някои практични въпроси, свързани с това заболяване.


В нея ще намерите информация за това, което е необходимо да направите за да се предпазите от заболяването или ако боледувате от него, как да подобрите протичането му и да постигнете максимален контрол над остатъчните явления. 

За да се изяснят причините за болестта и за да получите най-подходящото лечение е необходимо да потърсите помощта на лекар специалист - невролог, както и консултация от много други специалисти, чийто обединени усилия ще допринесат за правилната диагноза и оптималното лечение.

В тази книга, която може да изтеглите от прикачения файл, може да научите:

  • Какво представлява мозъчният удар;
  • Какво да правим, ако някой получи мозъчен удар;
  • Къде и с кого да направите консултация;
  • Кои са основните методи за диагностика и лечение;
  • Как се постига оптимално възстановяване;
  • Как да се предпазим от повторен инсулт;


" }-->

Прикачени файлове

Мозъчен удар.pdf

Коментари