Публикация

Инфекциите - Океан от научна информация

Науката - базисна предпоставка за просперитет и конкурентоспособностНаучни дружества и организации (плюс Guidelines) в научната област "Infectious Diseases" може да намерите в прикачения файл.

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

10 май 2016

Прикачени файлове

Infectious Diseases - 10 May 2016.pdf

Коментари