Публикация

Модерна лъчетерапевтична апаратура в КОЦ - Пловдив щади тъканите

Отделението по лъчелечение в КОЦ-Пловдив функционира в пълен обем от средата на 2015 г.


Професор Марианна Янева е новият ръководител на отделението по лъчетерапия в КОЦ – Пловдив. Тя бе 17 години началник на Клиниката по лъчелечение и нуклеарна медицина към УМБАЛ „Свети Георги”, с 40 годишен трудов стаж. В онкологичния център тя ще ръководи екип от 3 обучени лекари-лъчетерапевти и 3 физици-експерти със специалност медицинска физика.

Отделението по лъчелечение в КОЦ-Пловдив функционира в пълен обем от средата на 2015 година. Построяването и оборудването му са по проект, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие с основен бенефициент община - Пловдив. Общата стойност на инвестиционния проект за модернизираната здравна структура е приблизително 10 милиона лева.

  


- Професор Янева, могат ли пациенти от цялата страна да се обслужват от лъчетерапията на КОЦ – Пловдив?

 - Благодарение на грижите от страна на управлението на КОЦ – Пловдив, са създадени подходящи условия за използване на високотехнологичната медицинска апаратура за лъчетерапия. Това дава възможност за разширяване и подобряване на качеството на медицинските услуги и лечебната инфраструктура в Южен централен район,както и обслужване на болни от цялата страна. По този начин се повишава конкурентността и утвърждаването на КОЦ като важна структура за комплексно лечение на онкологично болните.

 - Кои са предимствата на модерната апаратура, тя по-щадяща ли е от досегашните?

 - Отделението разполага с мултимодален линеен ускорител с 2 фотонни и 5 електронни енергии. Това дава по-големи възможности за избор при различните тумори. Могат да бъдат обхванати всички локализации на онкологичните заболявания с необходимата прецизност. Апаратът разполага с многолистов колиматор, който дава възможност за реализиране на висока доза в туморния обем с максимална защита на околните здрави тъкани и критични органи. Отделението разполага с възможности за иновативни технологии: модулирано по интензитет лъчелечение – по-малък обем, по-висока доза с по-добра хомогенност, включително и ротационна модулирана по интензитет терапия,  при която се намалява  продължителността на сеанса. Системата за верификация на облъчването дава възможност за проверка на данните на всеки облъчван болен и архив на всяко проведено лечение. С помощта на образна система за верификация може да се направи точна геометрична оценка за правилното позициониране на пациента.

 - Как става това правилно позициониране?

 - За планиране на лъчелечението се използва модерен мултисрезов компютърен томограф. Наличният софтуер за виртуална симулация дава възможност да се очертаят контурите на органите и да се правят различи реконструкции. А моторизираните лазери спомагат за високата точност при позициониране на пациента. Системата за планиране и изготвяне на индивидуалния лъчетерапевтичен план е с две работни места.

Към лъчетерапевтичното отделение принадлежи и рентген-терапевтична уредба, въведена в експлоатация през 2012 година, където се лекуват някои кожни тумори и нетуморни заболявания. 

Сградата, в която са разположени машините и болничните стаи е нова, строена с много мисъл и загриженост за болните. Отделението разполага с повдигаща рампа за инвалиди и аудиовизуална връзка с пациента по време на лъчетерапевтичния сеанс със светлинна и звукова сигнализация. За болните е осигурен комфорт и подходящи условия за пребиваване в новия стационар на отделението. 

Цари тишина и спокойствие, оцветените стени създават допълнителен уют, макар че ние имаме предвид колко напрегнати и притеснени са болните и техните близки, предвид естеството на заболяването им.        

 

Коментари

Добър ден. Скоро четох , че в София премахват фиброаденом без операция за около 40 минути. Дали това ще е възможно и при вас?