Публикация

СРЕЩИ НА НАУКАТА И МЛАДОСТТА, СРЕЩИ НА НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО

Двата престижни научни форума: „Дни на медицинската наука“ и „Наука и младост - 2016“, и тази година ще се проведат едновременно от 12 до 14 май в Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив


                   Ежегодният конкурс „Наука и младост“ за научни разработки и    проекти на студенти, докторанти и млади учени се провежда под егидата на Ректора – чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн. Научният форум се организира от Младежкотонаучно дружество„Асклепий”.Тазгодишното издание е със силно международно участие. На него ще си дадат срещанад 200 регистрираниучастници: 158 от Медицински университет – Пловдив и 43 от другите медицински университети в страната, както и 23 автори отдруги държави в Европа, Азия и Америка.


Церемонията по официалното откриване на научния форум „Наука и младост 2016е на 12 майот 16.30 ч. в IV-та аудитория на Аудиторния комплекс(бул. В. Априлов №15А).Докладите ще бъдат изнесени на български и на английски език.

Начало на научните представяния ще бъде дадено от пленарния лектор – проф. ЕвангелосГеоргиу- ръководител на симулационен център в Медицинския университет в Атина, с презентация за това как новите технологии променят медицинското образование и практика. От една годинаи в Медицински университет - Пловдив работипървият уникален за България подобен Симулационен тренировъчен център с 12 високо технологични симулационни манекена /сред които манекен на възрастен мъж, бременна жена, дете до 10 години и бебе до 6 месеца/, даващи възможност за извършване на диагностични и инвазивни процедури и лечение.

Сред презентациите можем да открием интересни оригинални теми, като: Имунологична реактивност на студентите по време на изпит,Личността в он-лайнсебепредставянето, Ваксините – причини да се ваксинираме, Невропатологични изменения при употреба на стимуланти, и др.

Конференцията ще продължи и на 13 и 14 май от 09.00 часа със заседания по отделните тематични секции (вж. ПРОГРАМА на http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/upcoming_bg/3419; http://asclepius.bg/научна-програма).

Акцент в програмата са три практически семинара за студенти по актуални теми: „Кардио-пулмоналнаресуситация”, „Спешни състояния в токсикологията” и „Първа помощ при травми на опорно-двигателния апарат“. Семинарите ще се състоят на 13 и 14 май (петък и събота) и са организирани съвместно със студентските организации при МУ - Пловдив.

Награда на Ректора на МУ-Пловдив ще получи най-високо оценената разработка сред класираните на първо място от всяка секция. Премираните научни трудове ще бъдат предложени за публикуване във FoliaMedica -международното научно биомедицинско списание на МУ – Пловдив.

***

На 13 май  ще бъдат открити „Дни на медицинската наука“ от 9:00 часа в III-та аудитория на Аудиторния комплекс на МУ - Пловдив (бул. В. Априлов №15А). 

В четири сесии ще бъдат презентирани резултатите от 24 изследователски проекта, финансирани от МУ - Пловдив, приключили през 2015 година. Те са реализирани както от докторанти, така и от интердисциплинарни екипи от университета и от други образователни и научни институции.

Това са авангардни разработки, покриващи критериите за иновативност, актуалност и креативност при разрешаване на научно-изследователските проблеми за съвременната медицинската наука и практика. Сред оригиналните проектни теми са: Тревожност и начални прояви на бърнаут синдром сред преподаватели, работещи в интеркултурна образователна среда, Имунологична реактивност при хроничен стрес, Проучване върху възможностите за фармакологично стимулиране на зрели стволови клетки, и др.

(вж. ПРОГРАМА на „Дните на медицинската наука“ - http://www.mup.bg/images/MU_PLOVDIV_TEXT/Events/nm2016/programa_-_Medical_science.pdf).

За първи път Медицински университет – Пловдив ще издаде сборник с резюмета на всички 88 изследователски проекта за периода 2010 – 2015 г.

 Придобиливече широка популярност сред академичната медицинска общност, тези два научни форума са доказателство, че Бъдещето може да бъде настояще, когато се обединят наука, младост и изследователски дух!

Коментари