Публикация

НЗОК заплаща на аптеките за лекарствата на военноинвалидите и военнопострадалите

НЗОК ще извърши плащане към аптеки за периода 01.03.-31.03.2016 г. за лекарства на военноинвалиди и военнопострадали


След получаване на превод от Агенцията за социално подпомагане на необходимите средства за плащане на заявените суми, НЗОК ще извърши плащане към търговците на дребно на лекарствени продукти за лекарства на военноинвалиди и военнопострадали, предписани и отпуснати през периода 01.03.-31.03.2016 г.

Коментари