Публикация

В Пампорово започва Училище по нефрология

.


Утре започва Училище по нефрология, което ще се проведе в хотел "Орфей", Пампорово, от 13 до 15 май. За участие в него са записани над 180 лекари. 

Програма

13 май 2016 год. /петък/

16.15 - 16.30   Откриване.

16.30 - 18.00  Първа сесия.

Клиника по нефрология и трансплантация,  УМБАЛ"александровска"

модератор: Проф. Е. Паскалев, доц. А. Буева.

16.30 - 16.40  Хронично бъбречно заболяване - характеристика, значимост, етиология и класификация. Е. Паскалев.

16.41 - 17.00  Гломерулна филтрация - характеристика и определяне. Ж. Филипов.

17.01 - 17.20  Протеинурия - клинична значимост. В. Стаменова.

17.21 - 17.30  Неврогенен пикочен мехур в детска възраст. А. Буева.

17.31 - 17.40  Функционални нарушения на пикочния мехур - диагностика и лечение. Т. Лисичкова.

17.41 - 18.00  Дискусия.

18.00 - 19.00  Симпозиум на фирма"Roche" - "Mircera - доказана ефективност".

19.00 - 19.30  Симпозиум на фирма "Astellas" - " Подготовка на реципиенти за бъбречна трансплантация".

19.30 - 19.45  "Paricalcitrol: Селективност на витамин D - рецепторните активатори /VDRA/ и тяхното приложение при болни с ХБЗ". Св. Стайкова.

19.46 - 19.56  Презентация на фирма "Doych".

19.57 - 20.12  Симпозиум на фирма "Аlvogen".

20.15 - 22.00   Вечеря.

14 май 2016 год. /събота/

08.00 - 09.30  Втора сесия. 

Клиника по нефрология, УМБАЛ "Царица йоанна - Исул"

модератори: Проф. Б. Делийска, доц. В. Лазаров.

08.00 - 08.15  Клиничен случай - ОБУ с хиперкалциемия и с дифузни крампи при топлинна   болест. В. Василев, Б. Делийска.

08.16 - 08.25  Клиничен случай - Неолигурично ОБУ след ортопедична операция. В. Василев, Б. Делийска.

08.26 - 08.40  Подагра/хиперурикемия и ХБЗ. Я. Коларска.

08.41 - 08.50  Клиничен случай - Забравен ли е острият гломерулонефрит?  И. Калудина.

08.51 - 09.05  Клиничен случай - ИгМ нефропатия от детска възраст. А. Буева, Б. Василева, В. Лазаров.

09.06 - 09.20  ОБУ при гломерулонефрит с минимални промени - докладване на два случая. В. Лазаров, Б. Василева.

09.21 - 09.30  Дискусия.

09.30 - 10.30  Симпозиум на фирма "Novartis" - "Комплекс туберозна склероза - нужда от актуални данни за България".

10.30 - 11.00  Симпозиум на фирма "Baxter" - "Baxter - Вашият партньор в диализата".

11.00 - 11.15  Кафе пауза.

11.15 - 12.45  ТРЕТА СЕСИЯ.

Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ "Св. ИВАН РИЛСКИ"

модератори: Проф. Р. Робева, доц. Н. Ненчев.

11.15 - 11.25  Диабетна нефропатия и ХБЗ І-ІV ст. - консервативно лечение. Р. Робева.

11.26 - 11.45  Диабетна нефропатия и ХБЗ Vст. - заместващо лечение. Н. Ненчев. 

11.46 - 12.05  Клинични случаи от областта на клиничната нефрология и диализа. Р. Робева, Н. Ненчев.

12.06 - 12.25  Атипичен ХУС. Д. Русинов.

12.26 - 12.45  Дискусия.

12.45 - 14.00  Обяд.

14.00 - 15.30  ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ. 

Клиника по диализно лечение, УМБАЛ "Александровска"

модератори: проф. Евг. Възелов, проф. Д. Йонова

14.00 - 14.15  Лабораторна оценка на минералния и костен метаболизъм при уремични пациенти. Д. Йонова.

14.16 - 14.35  Диализно лечение през 2015 година - какво показва статистиката.  Евг. Възелов. 14.36 - 14.50  Използване на ангиографските методи в диализната практика. В. Папазов.

14.51 - 15.05  Остър кардиоренален синдром - терапевтично поведение. Ив. Трендафилов.

15.06 - 15.20  Синдром на хипомагнезиемия - хиперкалциурия. М. Гайдарова.

15.21 - 15.30  Дискусия.

15.30 - 16.30  Симпозиум на фирма "Аmgen" - "AMGEN - иновации, ефективен контрол и персонализирано лечение при пациенти с ХБЗ - тема за дисусии: Сърдечно-бъбречна болест?".

16.30 - 16.45  Кафе пауза.

16.45 - 18.15  ПЕТА СЕСИЯ. 

КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ, УМБАЛ"АЛЕКСАНДРОВСКА"

модератори: проф. Б. Богов, доц. Р. Кръстева

16.45 - 17.00  Панцитопения при агресивно протичащ СЛЕ. Клиничен случай от практиката. М. Любомирова,   М. Христова

17.01 - 17.15  Оценка на тежестта на ОБУ и необходимостта от заместителна терапия. Контраст индуцирана нефропатия.  Б. Богов, Вл. Миленова.

17.16 - 17.30  Реноваскуларна хипертония. Клиничен случай от практиката. Р. Кръстева, М.  Николова.  

17.31 - 17.45  Резистентен на лечение МбГН. Клиничен случай от практиката. В. Гергинова.            

17.46- 18.00  Невробластом при кърмаче, установен при профилактичен ултразвуков преглед. В. Боцова.

18.01 - 18.15  Дискусия.

18.15 - 18.45  Симпозиум на фирма "Genzyme" - "Болест на Фабри - как да подобрим диагностиката в условията на нефрологичната практика в България ".

18.45 - 19.15  Симпозиум на фирма "Аbbvie" - "Категоричен успех при пациенти с хронично бъбречно заболяване и хепатит С".

19.15 - 20.15  Симпозиум на фирма "Berlin-Chemie/А. Menarini".

20.15 - 22.15  Вечеря.

15 май 2016 год. /неделя/

07.30 – 09.30 – Закуска.

11.00 – 12.00 – Освобождаване на хотела.


" }-->

Коментари