Публикация

ОТПАДА ИЗИСКВАНЕТО ЗА АНГИОГРАФСКА УРЕДБА ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА 51

ИЗИСКВАНЕТО ЗА АНГИОГРАФСКА УРЕДБА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КП 51 ОТПАДА ЗАРАДИ ПИСМА ОТ ЛЗ ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СКЛЮЧАТ ДОГОВОР


Във връзка с постъпили писма от лечебни заведения за невъзможност да сключат договор по КП 51 "Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза", което затруднява достъпа на пациентите по тази КП поради включването на ангиографска уредба в таблицата "Задължително звено/медицинска апаратура" към точка 1. "Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ", ангиографската уредба отпада като изискване за тази КП.

Коментари