Публикация

ОТПАДА ИЗИСКВАНЕТО ЗА АНГИОГРАФСКА УРЕДБА ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА 51

ОТПАДА ИЗИСКВАНЕТО ЗА АНГИОГРАФСКА УРЕДБА ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА 51

Във връзка с постъпили писма от лечебни заведения за невъзможност да сключат договор по КП 51 "Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза", което затруднява достъпа на пациентите по тази КП поради включването на ангиографска уредба в таблицата "Задължително звено/медицинска апаратура" към точка 1. "Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ", ангиографската уредба отпада като изискване за тази КП.

Коментари