Публикация

Мога ли да планирам здравето си?

И как да намаля риска от отключването на заболявания, към които имам генетично предразположение


Ако направите анкета сред коя да е възрастова група, в коя да е част на света, най-вероятно ще установите, че класацията на най-желаните подаръци почти винаги се оглавява от здравето. В това, разбира се, няма нищо лошо или странно, но резултатите са повод да се замислим над един много важен аспект, свързан със здравето, а именно – наистина ли можем да го получим като подарък?

Здравето всъщност е функция на много фактори. Една част от тях на практика идва при нас именно като подарък, под формата на „пакет“ от гени, който получаваме от родителите си. Все повече проучвания обаче сочат, че много от заболяванията, които съпътстват живота на съвременния човек, са резултат не само от генетична обусловеност, а и от фактори, свързани с начина на живот. Данните например показват, че повечето случаи на ранна смърт от сърдечносъдови заболявания могат да бъдат предотвратени, ако се предприемат адекватни мерки с цел избягване или променяне на външни фактори, които биха могли да „отключат“ дадена генетична предразположеност.

Да вземем здравето си в ръце

Оказва се, че ежедневните ни навици, свързани най-вече с хранене и движение, имат силата да потиснат някои негативни генетични проявления и да поддържат баланса в тялото ни, необходим за пълноценното му функциониране. За разлика от нашата ДНК обаче, тези навици не са „подарък“ и всеки, който иска да се възползва от благотворното им влияние, трябва да се потруди за това.

Освен да следвате универсалните правила, свързани със здравословното хранене, вече имате възможност да съобразите начина си на живот със своя уникален генетичен профил, като по този начин „измъкнете“ най-доброто от потенциала, закодиран в гените ви. Това може да се случи посредством генетично изследване, което се прави еднократно и ще ви покаже важни детайли, свързани с рисковете и възможностите, които сте наследили от родителите си.

Информацията, която ще получите от изследването, ще бъде валидна за целия ви живот и ще ви помогне да изградите режим, който в максимална степен отговаря на индивидуалните нужди на организма ви. На база на резултатите ще можете да следвате хранителна и двигателна програма, която ще осигури нужните ресурси на тялото ви, за да може то успешно да „пребори“ генетично заложените рискове от увреждания и заболявания.

Списъкът със заболявания, подвластни на генетичната обремененост, които могат да бъдат повлияни от начина ни на живот, е много дълъг. Вижте малка част от него.

1. Сърдечносъдови заболявания

Атеросклеротичните и тромботичните заболявания са една от основните причини за смъртност в световен мащаб. Счита се, че развитието на част от тези заболявания до голяма степен зависи от влиянието, което оказваме върху организма си чрез начина си на живот. Установено е например, че съвсем малък процент от пациентите (5 – 10%), изложени на риск от коронарна болест на сърцето, имат дефект в един определен ген. При по-голямата част от пациентите се наблюдават вариации на множество гени, за които се смята, че зависят предимно от влиянието на околната среда. Това на практика означава, че акопопадате в тази група и следвате подходящ хранителен и двигателен режим, съобразен с генетичния ви профил, шансовете ви да развиете заболяването значително ще намалеят.

2. Възпалителни процеси

Естеството, степента и продължителността на хроничното възпаление зависят от множество фактори, като влияние оказват и редица компоненти от заобикалящата среда, които могат да повлияят процеса на излекуване. В това число влизат възраст (възстановяването се забавя с годините), дефицит на нутриенти (по-специално на витамин C, протеини, цинк, мастни киселини), метаболитни заболявания, прием на определени лекарствени продукти и други. Разбира се, гените също играят важна роля и тук, като при определени хора са налице изменения, които причиняват по-чести и продължителни възпаления. Промените в храненето и начина на живот обаче имат потенциала както да намалят степента и продължителността на възпалението, така и да окажат влияние върху вторичните белези на възпалителната реакция.

3. Костни заболявания

Едно от най-широко разпространените костни заболявания е остеопорозата, която се характеризира с намаляване на костната маса, нарушаване на костната тъкан и увеличен риск от фрактури. Проучвания сред цели семейства и еднояйчни близнаци са установили, че 60-70% от разликите в костната минерална маса или костната минерална плътност се дължат на генетични вариации и вариации в начина на хранене. Идентифицирани са няколко категории от гени, които имат отношение към здравето на костите и е установено, че приемът на определени вещества чрез храната (калций, витамин D) могат да променят изявата им, така че рисковете от развитието на костно заболяване да бъдат сведени до минимум.

Медицинска генетика и ембриология Социална медицина и здравен мениджмънт Спортна медицина Хранене и диететика Диабет Диети и здравословно хранене Затлъстяване Метаболитен синдром Остеопороза Диабет диета Затлъстяване хранене Метаболитен синдром Остеопороза генетика спорт лечение профилактика тест режим ДНК гени нутригеномика нутригенетика превенция възпаление наднормено тегло програма изследване геном движение обездвижване навици анализ контрол на теглото сърдечносъдов сърдечно-съдов

Коментари