Публикация

Отлично представяне на МЦ КИРМ на празника на Плевен

МЦ „КИРМ” ПЛЕВЕН ВЗЕ УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕ „УСПЕШНИ ЗАЕДНО“ В ПЛЕВЕН


Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина” Плевен взе участие на 14 май 2016 г., в изложение „Успешни заедно“, което се организира от Областния информационен център на площад „Възраждане“ в Плевен. 
В изложението бяха представени представители на малкия и среден бизнес на територията на област Плевен, успешно изпълнили проекти с финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Сред тях е и МЦ КИРМ – Плевен, който съвместно с „Репро Инова”, реализира научен Европроект на тема „Разработка на иновативен метод за диагноза на застрашена бременност с цел приложение в практиката”. 
Интересът към щанда на центъра, направил първата си презентация на открито по повод празника на Плевен, бе огромен. Щастливи родители и деца се спираха пред щанда и разговаряха с нашите момичета. Спомняха си за времето в центъра и с голяма любов разказваха за живота и щастието си.

" }-->

Коментари