Публикация

Факултетът по дентална медицина във Варна стана на 10 години

Акцент на събитието бе отдадеността и любовта към науката и приемствеността при предаване на познаниетоФакултетът по дентална медицина във Варна стана на 10 годиниС тържествено общо събрание на Факултета по дентална медицина, проведено на 13 май 2016 г., бе официално отбелязана 10-годишнината от създаването му.

Начало на празника даде председателят на Общото събрание и заместник-декан на Факултета по дентална медицина доц. д-р Методи Абаджиев.

„Искам да благодаря на всички, които допринесоха за създаването на Факултета по дентална медицина във Варна, на всички, които с много труд, с много енергия и желание се включиха в неговото укрепване и развитие, за да бъде той днес повод за гордост на Медицински университет – Варна. Убеден съм, че ще продължавате да ни помагате. Декларирам, че в наше лице ще имате партньори и съмишленици, за да се развива денталната медицина в България." - заяви в приветственото си слово Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов.

След като поздрави присъстващите, проф. Иванов тържествено връчи дипломата за придобиване на научна степен професор на Декана проф. д-р Цветан Тончев – първият професор на Факултета по дентална медицина в МУ-Варна.
Събитието бе уважено от представители на всички университети и институции в сферата на денталната медицина. Емоционално приветствие поднесе деканът на Факултета по медицина на МУ-София проф. д-р Андон Филчев. Заместник-деканът на Факултета по дентална медицина на МУ-Пловдив проф. д-р Христина Лалабонова поздрави домакините от името на цялото ръководство на факултета, начело с декана проф. д-р Георги Тодоров.  Представител на Българския зъболекарски съюз бе д-р Силвия Димитрова – заместник-председател на Управителния съвет.Заедно с доц. д-р Васил Свещаров – първият декан на ФДМ във Варна, проф. Тончев представи развитието на факултета от създаването му до сега, като се фокусира върху най-важните моменти от историята. Хронологично, в аналитичен вид, бяха представени тенденциите в изграждането на най-модерната структура за обучение по дентална медицина в България. Акцент бе поставен върху изграждането на кадрите – за изминалите десет години във факултета са защитени 16 дисертации, хабилитирани са над 20 преподаватели, 36 асистенти от академичния състав на факултета са придобили специалност в сферата на денталната медицина. „Това, което представям пред вас е процес, а това са резултатите от нашата работа в настоящия момент. В процедура са нови хабилитации и докторантури, така че само след няколко месеца картината ще е различна" – отбеляза проф. Тончев. Специално място бе отделено на новите технологии в сферата на преподаването и практическото обучение на студентите. Създадените за първи път в страната Университетски медико-дентален център и лаборатория за „3D технологии в стоматологията" са върхови постижения в денталната медицина, даващи възможност на възпитаниците на факултета след дипломиране да бъдат конкурентноспособни при реализацията си. В края на презентацията бе представена и студентската дейност за изминалия период, включваща множество инициативи, както и участия в национални и международни научни форуми. „Младите хора, нашите студенти – те са бъдещето на нашия факултет" – завърши проф. Тончев.

Акцент на събитието бе отдадеността и любовта към науката и приемствеността при предаване на познанието. В този дух бе изказването на д-р Калина Георгиева – студентът по дентална медицина с факултетен номер 1 и настоящ асистент в Катедрата по протетична дентална медицина към Факултета.

В знак на признателност, Деканът на Факултета по дентална медицина връчи почетни плакети на гостите с принос за създаването и развитието на факултета.

Сред официалните гости на събитието бяха още г-н Коста Базитов  - заместник-кмет на община Варна, доц. Антоанета Цветкова – председател на Комисията по здравеопазване към Общински съвет – Варна, проф. д-р Росен Маджов  – председател на Общото събрание на МУ-Варна и многоуважаемия член на Съвета на настоятелите на МУ-Варна проф. д-р Димитър Камбуров.

Поздравителни адреси към академичното ръководство на университета и факултета бяха получени от заместник министър-председателя и министър на образованието и науката г-жа Меглена Кунева, министъра на здравеопазването д-р Петър Москов, кмета на община Варна г-н Иван Портних, председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, ректора на МУ-Варна в периода 2004 – 2012 г. проф. д-р Анелия Клисарова и председателя на Районната колегия на Българския зъболекарски съюз във Варна д-р Румяна Влъчкова.
 
Поредицата от събития, посветени на 10-годишнината продължава с Юбилейна научна сесия на Факултета по дентална медицина, която ще се проведе на 14 май (събота) от 14:30 часа в хотел „Адмирал", к.к. „Златни пясъци", както и със студентска кампания „Здрави детски зъбки" – 22 май (неделя) от 12:00 часа на входа на Морската градина.


Коментари