Публикация

ПРОМЯНА В МОДЕЛА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – ВЪЗМОЖНА ЛИ Е ТЯ?

Настоящата презентация е представена на ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛС -13-15 МАЙ 2016. В презентацията е представено виждането на автора за възможностите за промяна в системата на здравеопазване. Авторът поддържа тезата, че в системата съществуват множество модели.Прикачени файлове

Presentation_BLS

Коментари

Чудесно е, че проф Салчев се занимава с проблемите на здравеопазването, но в крайна сметка може или не може и в каква посока би следвало или е възможно да се осъществи промяна, никак не става ясно.

Мария Шаркова
17 май 2016 05:33

Интересна презентация. Бих искала, ако позволите да отбележа нещо. В САЩ системата на финансиране не е частна, а смесена. Програмите Medicaid и Меdicare се финансират с публични (федерални средства), както и здравните услуги, предоставяни в системите на VA Hospitals (ветерани) и Native Americans. Съществуват и болници, които са public hospitals, собственост на едно или повече county-та (това е административна единица в щат) и тяхното финансиране в голямата си част се осигурява от бюджета на каунтитата. Така че системата на финансиране в САЩ в никакъв случай не е само частна.