Публикация

Сълзите невинаги помагат


Нова светлина върху природата на плача хвърля американско проучване, публикувано в Current Directions in Psychological Sciencе.

Анализирани са тестове на 3000 доброволци и изводът е – ползата от плача зависи изцяло от обстоятелствата, т.е. кога и как човек плаче.

Повечето участници казали, че плачът им носи облекчение, 30% не чувствали подобно нещо, а при 10% сълзите влошавали още повече състоянието им.

Психолозите отбелязват, че облекчение изпитват най-вече тези, които са получили в едновременно и съчувствие и подкрепа от околните.
В изследването се посочва също така, че плачът е особено полезен от физиологична гледна точка.

Внимателното проследяване на физиологичните механизми на плача довело до извода, че той предизвиква отпускане и забавяне на дишането. Съпътстващото потоотделяне и тахикардия се неутрализират от отпускащото въздействие на плача.

Затова човек помни предимно приятното усещане  за облекчение след бурен плач.
Екипът от психолози установил, че има хора, за които плачът е противопоказан.

Това са страдащите от различни афективни разстройства и повишена тревожност – при тях сълзите причиняват задълбочаване на потиснатостта.

Коментари