Публикация

Доц. Анелия Буева: „Децата ме научиха да обичам пациентите си и да съм всеотдайна в грижите за тях“

Цялото интервю на доц. Буева можете да прочетете в следващия брой.Занимавате се с най-хуманната професия – лекарската, при това професионалните ви интереси и ангажименти са насочени към най-малките пациенти. Лично на вас какво ви носи специалността „Детска нефрология“?

Новите открития за непознатите до края на миналия век особености във физиологията, анатомията и онтогенезата на отделителната система през феталния период и цялото детство направиха специалността „Детска нефрология“ особено атрактивна. Възможността да прилагам тези съвременни познания в ежедневната си лекарска практика ми носи огромно удовлетворение.

В България се наблюдава ръст в заболеваемостта от бъбречни болести. Какво сочи статистиката по отношение на нефрологичните заболявания при децата? Увеличава ли се техният брой?

Увеличава се не броят на нефрологичните заболявания в детска възраст, а на ранното им диагностициране. Особено след като през януари 2013 г. в профилактичния пакет в детска възраст бе въведен ехографският преглед на отделителната система на 6-месечна възраст. Това се оказа изключително важен момент за ранното диагностициране на бъбречните заболявания. От огромно значение е и въведеният от януари 2014 г. тест за откриване на протеинурия, който се прави ежегодно на деца в училищна възраст.

Коментари