Публикация

Открит урок в музейна аптека „Хипократ” на ОИ Старинен Пловдив

Как да се запази уникалното билково богатство на територията на България и адекватното отношение на подрастващите към заобикалящата ги природа.


В периода от 16-ти до 24 май Община Пловдив чрез Дирекция „Екология и управление на отпадъците”, организира отбелязването на „Дни на зелената система” и Международен ден на биологичното разнообразие с мероприятия, насочени към провокиране на екологична отговорност при подрастващите, надграждане на умения и насърчаване на нови знания и желание за опазване на околната среда и обитателите й.

Едно от основните събития ще се проведе на 18 май от 15 часа в Музейна аптека „Хипократ” на ОИ Старинен Пловдив, където след приветствие от директора на института г-н Минко Кафтански млади природолюбители от ОУ „Васил Левски”-Пловдив ще направят обиколка на единствения по рода си музей и ботаническата му градина. Програмата ще продължи с обмен на знания между подрастващите посредством представяне на собствените си проучвания по темата „Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и техния поминък”. Финал на мероприятието ще бъде прожекцията на документалния филм „Лековитото злато на България” и любопитна викторина, подготвена от стопаните на музейната аптека .

Коментари