Публикация

Тенденциите в здравните грижи бяха обсъдени на първата научна конференция във филиал Сливен

Под надслов: "Съвременни тенденции в здравните грижи"Тенденциите в здравните грижи бяха обсъдени на първата научна конференция във филиал СливенНа 14 май в рамките на отбелязването на Международния ден на сестринството във Филиала на МУ-Варна в Сливен се проведе първата научна конференция под надслов: "Съвременни тенденции в здравните грижи". Събитието официално бе открито от директора на филиала доц. д-р Иван Димитров и кмета на община Сливен г-н Стефан Радев. Изнесени бяха общо 55 доклада в рамките на паралелни научни сесии - Здравни грижи, Пленарна, Студентска, Рехабилитационна.Проведе се теоретично и практическо обучение за готови за употреба лекарствени форми и добри практики за осигуряване и поддръжка на съдов достъп, в рамките на Ескулап академия, с лектори – водещи специалисти от УМБАЛ "Св. Марина" - Варна. Грамота за най-добър студентски доклад получи С. Данчева от Филиал Сливен за представената тема: "СКАГ - здравни грижи за пациента по време на подготовката и след приключване на лечението".


Коментари