Публикация

Хистология в онкологията

Какво представлява хистологично ти изследване?
Хистопатология представлява микроскопско изследване на тъкан, с цел да се опознаят проявите на дадена болест. В клиничната медицина, хистопатологията е изследване от патолог на биопсия или хирургично взет материал, след като пробата е била обработена и хистологичните срези са били монтирани върху стъклени слайдове. За разлика от това, цитопатологията изследва свободни клетки или тъканни фрагменти.

Взимане на тъкани:
Хистопатологичното изследване на тъканите започва с операция или биопсия. Взетата тъкан се поставя във фиксатор, който ще предотврати нейното разпадане. Най-често използваният фиксатор е формалин (10% формалдехид във вода).

Подготовка на тъканта за изследване:
След отстраняването на тъканта, тя се подготвя за гледане под микроскоп, като според спецификата на случая се използва един от двата възможни начина на обработка: химическо фиксиране или фиксиране чрез замразяване.

Оцветяване на изследваните хистологични слайдове:
За да се види тъканта под микроскоп, пробата се оцветява с един или повече пигменти с цел разкриване на клетъчните компоненти. Най-често използваното оцветяване ​​в хистопатологията е комбинация от Хематоксилин и Еозин ( H & E). Хематоксилинът оцветява в синьо клетъчните ядра, докато Еозинът оцветява в розово цитоплазмата и извънклетъчната матрица на съединителната тъкан.
Наскоро за специфично оцветяване започнаха да се изполват и различни антитела, които имат свойството да се свързват с определени протеини, липиди и въглехидрати. Тази техника се наричаимунохистохимия  и увеличава значително способността да се идентифицират специфично определени категории клетки под микроскоп. Други усъвършенствани техники като In situ хибридизацията идентифицират специфични ДНК или РНК молекули.

Интерпретация
Задължително е хистологичните препарати да се изследват под микроскоп от опитен патолог. Медицинската диагноза е обикновено под формата на патологичен доклад, описващ хистологичните находки и мнението на патолога. Когато диагнозата е рак, той ще опише находката в тъканта, така че да се назначи и предприеме нужното лечение. След хирургична намеса, патологът е този, който установява дали хирургичните граници са чисти, тоест дали раковите образувания са премахнати изцяло или има остатъчна инфилтрация.

Коментари