Публикация

Над 40% у нас оценяват здравето си като добро


43,2% от мъжете и 40,4% от жените у нас определят здравето си като добро. Това показва сравнително проучване за Европа, проведено у нас през октомври и ноември 2008 г. от Националния статистически институт сред 8 393 души на възраст над 15 години.

Проучването в 3 725  домакинства е извършено на принципа на доброволното участие и съгласие. Процентът на отговорилите е 73,8%.

Самооценката на здравето в голяма степен зависи от пола и възрастта на анкетираните лица.

Мъжете по-често определят здравето си като много добро и добро.

Почти 95 на сто от младите на възраст между 15 и 24 години смятат, че здравният им статус е много добър или добър.

Данните за субективната оценка на здравето се повлияват и от демографските и културни различия между страните. Сравнението между страните-членки на ЕС за дела на лицата, определили здравето си като много добро, показва, че и при мъжете, и при жените най-нисък е този дял в Португалия – 3,2% от мъжете и 2,4% от жените определят здравето си като много добро.


Най-висок е делът на лицата, оценили здравето си като много добро и при мъжете, и при жените в Ирландия (над 50% от анкетираните). Следват Гърция, Кипър и Швеция, а България се нарежда на 10-о място при мъжете и на 9-о при жените.

За наличие на хронично заболяване  съобщават 33% от мъжете и 41,7% от жените.

23,3% от българите или 1 529 311 души имат хипертония.

На второ място по честота е исхемичната болест на сърцето, от която страдат 8,3 на сто от анкетираните.
Артрит (вкл. артроза, увреждане на ставите) имат 7,5% от хората, а диабет - 4,3 на сто.

В проучването са използвани и данни от лечебните заведения, според които през 2008 г. у нас са хоспитализирани 24 на всеки 100 души. Средното за държавите от ЕС е 18 на 100 души.

Цялото проучване е публикувано на сайта на НСИ.

Коментари