Публикация

Лекарският съюз се дистанцира от действията на МЗ


Българският лекарски съюз се оттегля от участие в комисии и екипи на Министерството на здравеопазването.

В писмо до министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев се поясняват мотивите за решението:

„С голяма изненада на проведената вчера среща по повод реформата в здравеопазването, въпреки проведените с Вас и вашия заместник разговори на предната среща относно бюджета на здравната каса, сключване на НРД 2010 и ангажиментите, които поехте по тези и други въпроси, разбрахме, че всичко гореизложено е невалидно.

Убедени сме, че много добре Ви е известно какъв сериозен финансов, експертен, както и времеви ресурс употреби Българският лекарски съюз за подготовка и участие във всички дейности, касаещи системата. Знаете също така, че БЛС включи свои експерти в комисиите, подготвящи всички нормативни документи към Министерството на здравеопазването. Тези експерти не са получили и не са искали никакво възнаграждение за труда си или компенсации за отделеното време.

След вчерашната среща обаче се оказва, че всичките ни договорки, както и участието на наши експерти в изброените дейности са били безсмислени.

Оставаме с чувството, че лекарският съюз се използва като параван, само за да се съобщава на обществото, че нещо е съгласувано или прието с консенсус от двете институции.

 Най-изненадващо за нас беше съобщението на д-р Митрев, че до 15.12.2009 г. изпълнителите на медицинска помощ трябва да сключат договори с НЗОК, която ще издаде индивидуално решение, вместо НРД 2010.

Смятаме, че след всичко гореизложено отношенията на доверие, разбирателство и сътрудничество между МЗ и БЛС са дълбоко нарушени, поради което Ви уведомяваме, че прекратяваме участието на наши експерти и членове във всички комисии и екипи към МЗ /освен Акредитационен съвет/, както и във всички дейности, предприети от министерството.

Настояваме при взимането и оповестяването на Ваши индивидуални решения по никакъв начин да няма твърдения, че тези Ваши решения са съгласувани или приети съвместно с ръководството на съсловната организация.

Молим също така да се има предвид, че за всичко, случващо се в системата на здравеопазването от този момент нататък, БЛС и неговото ръководство, както и всеки редови лекар в България не носят никаква отговорност”.

Коментари