Публикация

АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ

Предсърдното мъждене (ПМ) е честа аритмия и представлява сериозен здравен проблем. Артериалната хипертония (АХ) е един от най-важните рискови фактори, свързани с ПМ и с увеличен риск от сърдечно съдови инциденти при пациенти с ПМ.


Резюме: Предсърдното мъждене (ПМ) е честа аритмия и представлява сериозен здравен проблем. Артериалната хипертония (АХ) е един от най-важните рискови фактори, свързани с ПМ и с увеличен риск от сърдечно съдови инциденти при пациенти с ПМ. Патофизиологичната връзка между АХ и ПМ може да се обясни с хемодинамичните промени на лявото предсърдие, поради дългогодишна хипертония, които довеждат до повишено левопредсърдно налягане с последващо предсърдна дилатация. Активирането на ренин-ангиотензин-алдостеронната система (РААС) при пациенти с хипертония засилва левопредсърдната фиброза и  влошава проводимостта в лявото предсърдие, което води до развитието на ПМ. Скорошни изследвания показват, че ефективното блокиране на РААС от инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим или ангиотензин-рецепторен антагонисти може да бъде ефективно за първична и вторична профилактика на ПМ при пациенти с АХ, въпреки наличието на противоречия.  

Адрес за кореспонденция: Д-р Лилия Демиревска, Клиника по кардиология, Военномедицинска академия, ул „Св. Г. Софийски” 3, 1606 София

" }-->

Прикачени файлове

АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ПРЕДСЪРДНО...

Коментари