Публикация

37 души посетиха МЗ в Деня на отворени врати за хората с увреждания


37 души посетиха Министерството на здравеопазването в Деня на отворени врати за хората с увреждания.

Инициативата е част от кампанията на Столичната община „Ден на отворени врати” в държавните институции по повод днешния Международния ден на хората с увреждания.

Повечето от въпросите бяха насочени към проблемите, свързани с медицинската експертиза, и измененията, които ще настъпят с приемането на новите нормативни документи в тази област.

Здравните експерти уточниха, че се предвиждат промени, с които ще се намалят сроковете за произнасяне на решенията на ТЕЛК и НЕЛК и ще се улесни достъпът на хората до медицинска експертиза.

Разяснено беше, че ведомството е разработило и е предоставило проекти на нова наредба и нов правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки. 


Гражданите поставиха въпроси, свързани и с достъпа до лекарствени продукти, подобряване на училищното здравеопазване, диспансеризацията, остойностяването на медицинските услуги с цел гарантиране правата на пациентите. От министерството разясниха подробно възможностите, както и реда и достъпа до специализираните болници за рехабилитация на МЗ. 

На въпросите, изискващи проверка и по-обстоен отговор, ще бъдат изготвени и изпратени писмени отговори.

Коментари