Публикация

Проф. Румен Пандев ще консултира пациенти на 11 юни в МБАЛ "Св.Марина-Плевен"

Записване на тел. 0700 20 006 - републикански; 064 81 81 и 064 805 666


Следващта дата за консултации на проф. д-р Румен Пандев д.м., експерт с международна известност по заболявания на щитовидната жлеза и ендокринната система, в МБАЛ "Света Марина-Плевен"- е 11 юни. Начало - 11 часа. 


Записване на тел. 0700 20 006 - републикански; 064 81 81 и 064 805 666.

Кой е проф. Румен Пандев?

Проф. Пандев е един от 100 ендокринни хирурзи в Европа с призната специалност по „Ендокринна хиургия” според критериите на Европейския борд по хирургия (Еuropean Board of Surgery, Division of Endocrine Surgery. Има и специалност по Хирургия от ВМА, София. 
Единственият български лекар, получил от Папа БЕНЕДИКТ XVI Благословия (Apostolic Blessing) през 2010 – за медицинската, научна и хуманитарна дейност.
Той е един от учредителите на Европейската асоциация по Ендокринна хирургия, член на нейния Управителен съвет, Председател на съвета на националните делегати и член на Изпълнителното бюро на Асоциацията; председател е на Контролната комисия на Българското хирургично дружество.

Член е на Немската асоциация по ендокринна хирургия (CAEK), на Международната хирургична асоциация (International Society of Surgery-ISS), Международната асоциация по ендокринна хирургия (International Association of Endocrine Surgeons-IAES), на International College of Surgeons. 
Завеждащ е на Отделение по Еднодневна хирургия, секция „Ендокринна хирургия“, Университетска Болница „Царица Йоанна- ИСУЛ”, Медицински университет- София

Специализации: има над 20 специализации в Университетски болници в Австрия, Италия и Германия, многобройни публикации в престижни научни издания и редица награди от научни форуми у нас и в чужбина.

Принос на проф. д-р Румен Пандев, д.м. към развитието на българската медицина:
1. Въвеждане в България на методиката за рутинна идентификация и невролиза на Гласовия (Рекурентен) нерв от 1995г - материалът е публикуван в Acta Chirurgica Austriaca 1996, Langenbeck`s Arch of Surgery 2003, 
2. Въвеждане на молекулярно-генетичен анализ при Медуларен тиреоиден карцином, открити са първите 4 фамилии с Фамилен Медуларен Карцином, материалът е публикуван в Дисертационен труд: “Диагностична и хирургична стратегия при лечение на болни с Медуларен Тиреоиден Карцином”2002
3. Въвеждане на Калцитониновия стимулационен тест при болни с Медуларен Тиреоиден Карцином материалът е публикуван в Acta Chirurgica Austriaca 1997
4. Въвеждане на Еднодневната Тиреоидна Хирургия в България - материалът е публикуван в Langenbeck`s Arch of Surgery 2003,
5. Прилагане на операции на щитовидна жлеза без поставяне на дренаж, за периода (2001 -2007г - 1656 пациенти) 
6. Въвеждане в България на Безкръвни Операции на Щитовидната жлеза - Минимално Инвазивната Отворена Тиреоидна Резекция (2002г) и Минимално Инвазивната Видео-Асистирана Тиреоидна Резекция (2005г).
7. Въвеждане в България на Микродисекционната Техника при операции на болни с шийни лимфни метастази от Карцином на щитовидната жлеза. Проф. Пандев представя техниката в Германия /2007/ и Турция /2011/. 
8. Извършва съвместно с проф. д-р Бруно Нидерле от Виена първата профилактична тиреоидектомия, 13.март.2008г, 
в Правителствена Болница „Лозенец”-София 
9. /13.март.2008г/, на дете принадлежащо към фамилия с наследствен вариант на Медуларен Тиреоиден Карцином.

 

" }-->

Коментари