Публикация

Прозорец на възможностите при ревматоиден артрит - защо времето на започване на лечението е важно за пациентите?

Доц.Антоанета Тончева д.м - резюме от презентация по време на Юбилейната национална конференция по ревматология


Какво представлява т.нар. прозорец на възможностите?

 Това е една условна времева рамка между 3-тия и 6 –тия , понякога дори до  12-тия месец, когато лечението на ревматоидния артрит или на някои други основни тежки ревматологични заболявания е много по-успешно и с много по-трайни резултати в сравнение с ефекта, който може да се постигне  ако започне по-късно, извън тази рамка.
Ревматоидния артрит е сериозно заболяване с хроничен ход и  има неблагоприятен изход при голяма част от болните – инвалидизира трайно и необратимо. Понякога обхваща някои вътрешни системи – очи, сърце,  поради което процента на инвалидизация е доста висок. В този смисъл, своевременното и адекватно лечение е изключително важно с оглед избягването на тези последици, включително и фаталния изход.

Има няколко клинични проучвания, чиито изследвания потвърждават  че оценката  на лечението трябва да бъде още на третия месец. Има групи медикаменти, които имат доста добри терапевтични резултати при ревматоидния артрит-това са биологичните лекарства. Има и съответни показания за изписването им и разбира се странични действия, най-честите от които са инфекции предимно на горните дихателни пътища. Тези нежелани реакции не са тежки и се лекуват предимно със симптоматични средства, но трябва да се имат предвид защото биологичните лекарства са сериозни медикаменти които могат да потиснат имунитета и човек става по-податлив на инфекции.

Сериозно внимание трябва да се обърне на възможността за активиране на латентна туберкулоза. Винаги когато започваме лечение с биологични медикаменти, правим изследване за туберкулоза – Quantiferon-Gold TB test и T-SPOT.TB с които по най-добрия и съвременен начин се открива туберкулозна инфекция.

Как да съкратим пътя между първите оплаквания и точната диагноза?

За общопрактикуващите лекари е  важно е да мислят за ревматоиден артрит,още при първи оплакнания тъй като в началото на болестта симптомите не са ясно изразени и могат да имитират други заболявания –болки по ставите,ограничаване на движенията може да има и при други заболявания, затова желателно е ако общопрактикуващият лекар не е сигурен, по-добре е да поиска специализирана консултация от ревматолог, който да постави точна  диагноза,за да започне адекватно и своевременно лечение.

Има доста общопрактикуващи лекари, които лекуват с противовъзпалителни средства, ограничени от изискванията на НЗОК по отношения на възможностите им да дават направления за консултация със специалист. Битува и известна неяснота за предмета на нашата работа – това са дегенеративните възпалителни ставни заболявания - поради което често пъти пациенти се насочват погрешно от личните лекари към невролози и ортопеди, и травматолози. Така пациентите се лекуват без успех, продължително време и когато дойдат при нас, шансът за добро повлияване на болестта значително е намалял.

 

Коментари

Не съм съгласна с обобщението, че ОПЛ лекуват с нестероидни медикаменти и забавят лечението. Същите са широко използвани и от ортопедите... По-скоро при поставена диагноза все повече пациентки отказват началото на лечението на РА поради страх от страничните ефекти и провеждат самолечение с алтернативни методи