Публикация

НСОПЛБ препоръча да не се подписват индивидуални договори


Националното сдружение на общопрактикуващите лекари препоръча на личните лекари да не приемат и подписват индивидуални договори за първична извънболнична медицинска помощ за 2010 г., докато бъдат обявени и обсъдени евентуални промени в условията на работа.

„Както стана известно, ръководството на Националната здравноосигурителна каса обяви, че преговори по НРД и НРД 2010 няма да има.
Ще има Решение на Управителния съвет на НЗОК 2010, в което не е обявено какви промени ще бъдат направени.

Сдружението уточнява, че на здравната каса са предоставени предложения за промяна в условията на работа и начин на заплащане.

Според НСОПЛБ  „индивидуалните договори трябва да бъдат приведени в съответствие с промените в нормативната уредба и условията на работа, за да се предотвратят волни тълкувания и нежелани действия спрямо общопрактикуващите лекари”.

Коментари