Публикация

Доц. д-р Силва Андонова и клиниката по лъчелечение към УМБАЛ "Света Марина" - Варна удостоени с награда "Варна"

Високите отличия бяха връчени на 19 май 2016 г. на тържествена церемония в зала „Пленарна“ на Община Варна от кмета на морската столицаНосителите на награда "Варна" в сферата на науката и висшето образование за 2016 г. са доц. д-р Силва Андонова и екипът на Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ "Света Марина" с ръководител доц. д-р Елица Петкова Енчева. Високите отличия бяха връчени на 19 май 2016 г. на тържествена церемония в зала „Пленарна“ на Община Варна от кмета на морската столица.

Ръководителят на Втора клиника по нервни болести с отделение за интензивно лечение на неврологичните болести и отделение за лечение на остри мозъчни инсулти при УМБАЛ "Св. Марина” и Републикански консултант по нервни болести за Североизточна България доц. д-р Силва Андонова получи индивидуална награда „Варна“ за цялостната научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на неврологията и изграждане на мрежа от центрове за лечение на пациенти с остри мозъчни инсулти в България, както и за отдаденост към науката и преподавателската дейност за студенти и специализанти по „Обща медицина“ и „Неврология“ към Медицински университет – Варна.

Високото отличие – колективна награда „Варна“, бе присъдено на Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ "Света Марина" с ръководител доц. д-р Елица Енчева за инсталирането и въвеждането в експлоатация на високотехнологична лъчетерапевтична апаратура, осигуряването на специфични методики, необходими за работа с нея и прилагането на иновативни подходи и прецизни техники при лечение на пациенти с онкологични и неонкологични заболявания с показания за лъчелечение.

Доц. Андонова и доц. Енчева благодариха от трибуната за възможността да развиват медицина на световно ниво и за подкрепата на Ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов и на изпълнителния директор на Университетската болница проф. д-р Валентин Игнатов.Коментари