Публикация

Границата на жизнеспособност в МС "Акушерство и гинекология"-новини от съда

Какво се случва с МС "Акушерство и гинекология" и обжалваната граница на жизнеспособност на плода, която се определя в този стандарт?


Можете да прочетете тук. 

Коментари