Публикация

ДЖОН СНОУ, ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР –ЕПИДЕМИОЛОГ

200 години от рождението му


Монев В. , Национален експертен съвет по борба със заразните болести и имунопрофилактика при МЗ 

Представят се биографични данни за забележителният английски общопрактикуващ лекар Джон Сноу, с акцент на заслугите му в борбата с холерата. Роден през 1813г в семейство на общ работник, с упорит труд се издига до известен лекар и през целия си живот е образец на трезвеност и умереност. Голямата му заслуга в медицината е, че той – един общопрактикуващ лекар – постига чрез класическите аналитични, дескриптивни и биостатистични методи на епидемиологията до разкриване на механизма на предаване на заразата на холерата. Това става след като проучва холерната епидемия в Лонодон през 1853г – 30 години преди Роберт Кох да открие причинителя и. Във Великобритания поставят по значимост като медик Джон Сноу на второ място след Едуард Дженер. 

Целият материал може да прочетете тук

JOHN SNOW – GP AND EPIDEMIOLOGIST ( 200 years from his birth)

Monev W. Professor of Epidemiology, Member of the Expert Committee of Communicable Disease Surveillance, Control and Immunoprophylaxis, Ministry of Health, Sofia, Bulgaria

It is represented biographical data for remarkable English GP John Snow. His deserts about development of public health measures toward cholera are underlined. It is born in workers family, with persistent labour raised for a well-known physician, and in all his life was set up as pattern of soberness and moderateness. His greatest merit to medicine is that he – a GP – achieves by means of classical analytical, descriptive and biostatistical methods of epidemiology to discover the mechanism of transmission of infection of a cholera epidemy in London during 1853 – 30 years before the discovery of cholera agent from Robert Koch. In Great Britain put of signifi cance John Snow at the second place after Edward Jenner. 

To read the entire article, click here

Коментари