Публикация

Ученически видеоклипове срещу пушенето


Девет ученически видеоклипа против тютюнопушенето бяха отличени в конкурса „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 2”.

Те показвт как да не се започва, какви са начините за отказване и какво е предпазването от пасивното пушене. Основните акценти са свързани с вредата от тютюнопушенето, като според авторите не е нужно да пушиш, за да бъдеш харесван.

Победителите са ученици от градовете Кюстендил, Плевен, Калофер, Айтос, Враца, Димитровград, Кърджали, Цар Калоян и Пазарджик. Те получиха като награди видеокамери, фотоапарати и CD/радиокасетофони.

Конкурсът е организиран по инициатива на Министерството на здравеопазването в сътрудничество с Министерството на образованието, младежта и науката и кампанията „HELP – за живот без тютюн”. Той е част от инициативите в рамките на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето (2007 – 2010 г).

В надпреварата участваха общо 161 видеоклипа, а авторите им – класове от 105 училища от цялата страна, бяха разделени в три възрастови групи – от І до ІV, от V до VІІІ и от ІХ до ХІІ клас.

Освен видеоклиповете, участниците в конкурса разработиха и общо 99 проекта в областта на превенцията и отказването от тютюнопушенето. Те трябва да бъдат реализирани до 1 май 2010 г., а 29-те от тях, които постигнат най-добри резултати, ще получат парични награди на обща стойност 30 хил. лв.
Всички критерии за оценка са публикувани на адрес: www.aznepusha.bg.

В противодействието на зависимостта от тютюнопушенето у нас са включени и неправителствени организации. През юли три проекта, насочени към предстоящото въвеждане на пълна забрана на пушенето на обществени места и работни помещения, спечелиха конкурс на МЗ в рамките на националната програма.

Фондация „Център за социално-екологични практики” – Варна, вече проведе редица семинари с участието на представители на здравни и учебни заведения и на служби по трудова медицина, които обмениха опит и дадоха предложения за предотвратяването на тютюнопушенето на обществени места и в работни помещения. Организацията издаде джобен наръчник със съвети за отказване от пушенето.

Разработен бе и интернет базиран формуляр за подаване на оплакване към контролните органи на Българска национална асоциация на потребителите.

Проект под наслов „Аз не пуша, докато се храня” реализира сдружение АРЗ „Солидарност” в партньорство със столично заведение за обществено хранене.

" }-->

Коментари