Публикация

Семинар "Лидери в здравеопазването"


В семинара, организиран от Регионалния съюз на болниците "Стара планина", взеха участие 30 болнични мениджъри и началници на клинични отделения от цялата страна.
 
С представянето на темите "Стратегически мениджмънт" и "Мениджмънт на качеството в здравеопазването" проф. Веселин Борисов предизвика много практически въпроси и дискусии за състоянието и бъдещето развитие на здравната система.

"При тежки диагнози се налагат тежки лечебни методи и главно хирургически. Диагнозата на нашата здравна реформа е наистина тежка - стратегическа неефективност. За съжаление, тя изисква хирургическа намеса - в преследваните цели, в здравното законодателство, в установените структури. Нужно е нейното стратегическо лечение с участие на самото общество, чрез широк политически, експертен, професионален и обществен дебат", каза проф. Борисов.

Темите, които представи д-р Христо Хинков, бяха "Развитие на човешките ресурси и инструменти за мениджмънт на промяната. Изследване на мотивацията. Ролята на лидерите".

С темата "Маркетинг в здравеопазването. Комуникации и социални компетенции" Деница Сачева постави още един акцент във веригата стратегически мениджмънт – управление на качеството – развитие на човешките ресурси – роля на лидера в болничното здравеопазване – мениджмънт на промяната – маркетинг и комуникация.

От 1997 г., когато е основан, Регионалният съюз на болниците "Стара планина" организира и провежда семинари, дискусии и конференции по проблемите на болничната организация, управление, преструктуриране, финансиране.

" }-->

Коментари