Публикация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЕ НА ЖЕНИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ТЕХНИТЕ КОМАНДИРИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Неблагоприятните тенденции в показателите на репродуктивното и сексуално здраве (РСЗ) в голяма степен се дължат на факта, че доскоро вниманието на институциите у нас бе насочено предимно към медицинските здравни грижи към РСЗ, но не и към...


Начева А.,  Клиника по обща и онкологична гинекология, ВМА

За да бъдат поставени основите на комплексен подход по отношение на репродуктивното и сексуално на жените в Българската армия се предлага Програма за обучение по репродуктивно и сексуално здраве на жените военнослужещи и техните командири. Очакванията по отношение приемането и реализацията й са: Повишаване информираността на военнослужещите в областта на репродуктивното и сексуално здраве.Въздействие върху отговорностите на индивида и институциите за опазване на репродуктивното и сексуално здраве; Повишаване компетентността на здравните професионалисти в системата на Военномедицинската академия, свързани с потребностите на военнослужещите от здравни, консултативни и информационни услуги; Повишаване достъпността до тези услуги; Разработване на система за мониторинг на услугите свързани с репродуктивното и сексуално здраве; Повишаване честотата на използване на контрацептивни средства не само за предпазване от бременност, а и за предпазване от половопредавани инфекции. Намаляване честотата на нежеланата бременност и абортите сред жените военнослужещи. Значението на репродуктивното и сексуално здраве за ефективността от полагания воински труд е в основата на тази Програма.

Целият материал може да прочетете тук


A PROPOSED TRAINING PROGRAMME FOR REPRODUCTIVE HEALTH ADDRESSED TO WOMEN SOLDIERS AND THEIR COMMANDERS IN THE BULGARIAN ARMY

Nacheva A.,  MMA

A Training Programme for sexual and reproductive health is proposed for the benefi t of women soldiers in the Bulgarian Army. The implementation of the Programme is expected to achieve the following purposes: to increase the awareness of military personnel on sexual and reproductive health issues; to infl uence individual and institutional responsibilities towards the sexual and reproductive health;To enhance the competence of health professionals within the frame of the Military Medical Academy, as far as the needs of military personnel to be guaranteed adequate consultative and educational services are concerned;to achieve better access to the abovementioned services; to provide basic prerequisites for better monitoring of all services related to sexual and reproductive health; to further promote the use of contraceptive measures intended to prevent sexually transmitted infections, as well as unwanted pregnancies; to further decrease the frequency of unwanted pregnancies and elective abortions among female soldiers. The underlying principles of the proposed Programme consist in the impact of sexual and reproductive health issues on the effi ciency of all everyday activities within the army.

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари