Публикация

ЕПИДЕМИЯ ОТ ЕБОЛА ВИРУС В ЗАПАДНА АФРИКА – ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПЪТУВАЩИТЕ

Пътувайки, или пребивавайки по други поводи по различни дестинации по света, ние можем често да срещнем фатални опасности.


Галев А.,д, А. Кънев, НПЦВЕХ-ВМА

Последната епидемия от Ебола в Западна Африка потвърждава важността от добрата осведоменост преди пътуване. Представяме данните от епидемията започнала от м. Декември 2013г. до 30 Юни 2014г.  Целта на публикацията ни е да запознаем аудиторията с това фатално заболяване и да обърнем внимание на начините за предпазване от него.  

Целият материал може да прочетете тук

EBOLA VIRUS OUTBREAK IN WEST AFRICA - RECOMMENDATIONS FOR TRAVELLERS

Galev A. PhD, A. Kanev, SCMEH-MMA

The last outbreak of Ebola virus disease in West Africa confi rms the importance of better information before traveling. We present the data since the month of December 2013 up to 30 June 2014. The purpose of our publication is to introduce the audience to this exotic but fatal disease and to turn attention on how to prevent it.

To read the entire article, click here

Коментари