Публикация

МУ-Плевен е домакин на Третото поредно „Модерно училище по Акушерство и гинекология“

Събитието цели да обогати медицинските познания на бъдещите лекари, допълвайки обучението им по теми и въпроси, които не са застъпени в учебната програма, за най-модерните начини на лечение


Асоциация на студентите медици в България – Плевен (АСМБ-Плевен), съвместно със Студентски Съвет при Медицински Университет – Плевен, под патронажа на Ректора на Медицински Университет - Плевен проф.д-р Славчо Томов, д.м.н., организират за трети път Модерно училище по Акушерство и гинекология“ . То ще се проведе на 27 - 29 Май 2016 г., в  Медицински Университет – Плевен. Основна тема на събитието са профилактиката, диагностиката, методите на лечение на заболяванията на женската полова система и млечна жлеза, бременост и съпътстващите възможни усложнения, фетална хирургия, както и мултидисциплинарните подходи за свързаните с тях проблеми. В този контекс, за участиващите студенти, специализанти, докторанти и млади лекари ще бъде изключително полезно да се запознаят с най-иновативните методи и иновации.  Това събитие цели да обогати медицинските познания на бъдещите лекари, допълвайки обучението им по теми и въпроси, които не са застъпени в учебната програма, за най-модерните начини на лечение. Студентите и младите лекари ще имат възможността да представят и свои научни разработки по време на специална сесия чрез изнасяне на презентация.


Коментари