Публикация

Преустановяват се продажбите на Pulmicort suspention for nebulization 0.25 mg/ml- 2 ml - 40 doses

Преустановяване на продажбите на Pulmicort suspention for nebulization 0.25 mg/ml- 2 ml - 40 doses на територията на Република България, считано от 01.07.2016 г.


В ЦУ на  НЗОК е постъпило писмо от AstraZeneca AB, Швеция, притежател на разрешение за употреба на лекарствения продукт Pulmicort suspention for nebulization 0.25 mg/ml-  2 ml - 40 doses, с информация за преустановяване на продажбите му на територията на Република България, считано от 01.07.2016 г.  Притежателят на разрешението за употреба декларира, че са осигурени достатъчни количества от лекарствения продукт за задоволяване на здравните потребности от него до посочения срок.

Коментари