Публикация

54 медицински стандарта ще са готови до края на годината


54 медицински стандарта ще бъдат готови до края на тази година. В момента са приети 31, до края на декември министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев ще утвърди още 23.

С тях ще се покрият всички основни специалности в страната като кардиология, неврохирургия, кардиохиругия, педиатрия, гастроентерология.

По този начин през 2010 г. медицинските стандарти ще започнат да изпълняват функцията си на инструмент за повишаване на качеството на здравните услуги. Те ще залегнат като изискване за сключване на договор със здравната каса, съобщава още Министерството на здравеопазването.

Стандартите задават нормативните изисквания за качеството на медицинската помощ и възможностите за защита на правата на пациентите. Те се състоят от задължителни изисквания, които осигуряват минималния обем на извършваните дейности от едно лечебно заведение, броя на специалистите в него, апаратурата и структурите, които трябва да има, за да гарантира качествени услуги за пациентите.

Освен това в стандартите има допълнителни изисквания, които дават пътя за развитие на клиниките и въвеждането на нови технологии в тях. Тези правила са съобразени със световните изисквания в медицината и се изготвят от най-добрите експертите в съответните специалности.

Занапред остава да се изготвят още около 20 стандарта. Те обаче са за високотехнологични дейности, които не се заплащат от здравната каса. Сред тях са специалности като авиационна и спортна медицина или съдебна психиатрия.

Коментари