Публикация

Първи случай на резистентна към Colistin бактерия в САЩ

Да ли идва краят на анибиотиците?


Антибиотичната резистентност става все по-голям проблем за обществото. В америка е констатиран първият случай на Colistin резистентна бактерия. Колистин е отдавна открит антибиотик (https://en.wikipedia.org/wiki/Colistin) от групата на полипептидите. В днешно време не се употребява често поради изявената му нефротоксичност. Приема се като последно средство за борба с суперрезистентни бактерии.
https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/05/26/the-superbug-that-doctors-have-been-dreading-just-reached-the-u-s/

Коментари