Публикация

Информационен ден по програма „Еразъм+“ ще се проведе в МУ-Варна

На 02.06.2016 г. от 14:30 часа в 3-та аудитория на Медицински университет - Варна ще се проведе информационен ден по програма „Еразъм+"На 02.06.2016 г. от 14:30 часа в 3-та аудитория на Медицински университет - Варна ще се проведе информационен ден по програма „Еразъм+".

Информационният ден е част от кампания за повишаване информираността на   студенти, докторанти, преподаватели и служители на МУ-Варна относно възможностите за мобилност с цел обучение и с цел практика, които програмата предлага.
Участниците в събитието ще получат полезна информация и насоки относно процедурите за кандидатстване и селекция на кандидатите, партниращите на Медицински университет - Варна университети, размера на отпусканото финансиране (Еразъм грант), процедурите по признаване на периода на обучение, сроковете за кандидатстване и възможностите и условията за повторно участие на студенти, които вече са провели обучение или практика по програмата. След презентацията, заинтересованите ще имат възможност да зададат своите въпроси, както и да чуят от първо лице впечатленията и опита на студенти и преподаватели от МУ-Варна, които вече са реализирали мобилност по програмата.
На всички участници ще бъдат предоставени информационни и рекламни материали.


От 2000 г. Медицински университет - Варна провежда обмен на студенти и преподаватели по програма „Сократ-Еразъм". През 2007 г. учебното заведение получава разширена университетска харта "Еразъм", а през декември 2013 г. университетска харта за работа по новата програма „Еразъм +" през програмен период 2014-2020 г.


 


Програма „Еразъм+", Ключова дейност 1, дава възможност за реализиране на проекти за образователна мобилност в областта на висшето образование, които насърчават транснационалната мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители от сферата на висшето образование. Ежегодно студенти, докторанти, преподаватели и служители от МУ-Варна провеждат обучение, практика или преподаване в други европейски университети. МУ-Варна има сключени двустранни споразумения по програма „Еразъм+" с 33 университета от 15 европейски страни.


Коментари